Affiliation of authors

2022
Issue 2

Александра Трайкова, хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
Ана Лулева, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Иванка Петрова
Андрей Бунджулов, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността
Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“
Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет
Антоанета Колева, директор на ИК "Критика и хуманизъм", София, България
Антони Тодоров, НБУ, София
Бруно Латур, професор в Институтa за политически науки (Париж)
Ванина Нинова, Нов български университет, София
Вероника Димитрова, асистент в катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Габриела Йорданова, Институт по философия и социология на БАН
Галин Горнев, Институт по философия и социология на БАН
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Гергана Ненова, катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Радостина Антонова, Нов български университет, София
Диана Петрова, Институт по философия и социология на БАН
Иван Чалъков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Лъчезар Антонов, доцент в катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“
Марио Маринов, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Мартин Канушев, Институт по философия и социология на БАН
Нина Николова, катедра „Социология и науки за човека“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив
Пламен Иванов, сп. Социологически проблеми
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН
Светла Маринова, катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски“.
сп. Социологически проблеми, Институт по философия и социология на БАН
Стоян Ставру, Институт по философия и социология на БАН
Стоян Ставру, Институт по философия и социология на БАН
2022
Issue 1

Андреа Валтер е професор по политически науки в Университета за приложни науки за полицията и публичната администрация в Северен Рейн-Вестфалия (HSPV NRW); Германия
Клаус Шуберт е професор по политически науки в Института за политически науки на университета в Мюнстер; Германия
Валентина Миленкова е професор; Ръководител на катедра "Социология" в Югозападния университет, Благоевград
Васил Киров е доцент в Института по философия и социология;България
Бранка Анджелкович е съосновател и програмен директор на Центъра за изследване на публичните политики; Белград
Таня Якоби е изпълнителен директор на Центъра за изследване на публичните политики - Белград
Маргарита Кошева учи магистратура по гражданско образование и философия в ПУ „Паисий Хилендарски“
Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Мария Мартинова е асистент в Института по философия и социология при Българската академия на науките
Веселина Качакова е главен асистент в Института по философия и социология на БАН, София
Светла Колева е професор в Института по философия и социология; в БАН; София; България
Владимир Иванович е асистент и докторант по социология в Загребския университет; Факултет по хуманитарни и социални науки
Бруно Шимац е асистент и докторант по социология в Загребския университет; Факултет по хуманитарни и социални науки
Тияна Трако Поляк е д-р; асистент в катедра "Социология"; Факултет по хуманитарни и социални науки; Загребски университет; Хърватия
Дарена Христозова е докторант по социология в катедра „Приложна и институционална социология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“
Елица Димитрова е проф. и научен сътрудник в Института за изследване на населението и човека към БАН
Татяна Коцева е професор по социология в Българската академия на науките; Институт за изследване на населението и човека
Емилия Ченгелова е заместник-директор на Института по философия и социология – БАН
Кольо Коев е професор в Нов български университет, София, и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Лилия Димова е директор на Агенция за социални анализи (ASA); София
Мартин Димов е директор на екипа за наука за данни в Gem Seek Company
Мартин Константинов е бакалавър по Публична администрация от СУ „Св. Климент Охридски”
Мартин Хайденрайх - Център за европейски изследвания в социалните науки "Жан-Моне"
Михалис Христодулу е асистент в Университета Аристотел в Солун
Манос Спиридакис е професор по социална антропология в катедрата по социална и образователна политика в Университета на Пелопонес; Гърция
Йоргос Битимитрис е изследовател в Националния център за социални изследвания; Институт за социални изследвания (Атина; Гърция)
Панайотис Кустенис е научен сътрудник на Университета на Пелопонес
Мишел Виеровка е френски социолог; професор в Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; Париж
Николаос Нагопулос е професор в катедрата по социология в University of the Aegean; Гърция.
Георгиос Хацихристос е преподавател в катедра „Социална политика“ в Тракийския университет „Демокрит“; Гърция
Олга Богданов е следдипломна студентка в KU Leuven и Sciences Po с магистърска степен по напреднали изследвания по европейски политики и публична администрация
Пепка Бояджиева е професор в Института по философия и социология; Българска академия на науките; София
Петя Илиева-Тричкова е доцент в Института по философия и социология; Българска академия на науките; София
Рихард Мюнх е старши професор по социална теория и сравнителна макросоциология в университета Цепелин; Фридрихсхафен; член на Академията на науките Берлин-Бранденбург
Румяна Желева е старши научен сътрудник в секция "Стратификация"; Неравенства и мобилност в Института по философия и социология при БАН; София; България
Румяна Стоилова е професор в Института по философия и социология при БАН; София
Калоян Харалампиев е доцент в катедра Социология; при „Св. Климент Охридски” СУ; България
Сийка Ковачева, доцент в катедра „Приложна и институционална социология” на ПУ „Паисий Хилендарски”.
2021
Issue 2

Алексей Пампоров, Институт по философия и социология на БАН
Галин Горнев, Институт по философия и социология на БАН

Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Георги Фотев, Департамент „Философия и социология“, Нов български университет

Емилия Ченгелова, Институт по философия и социология на БАН
Лиляна Деянова, СУ „Св. Кл. Охридски“
Лоранс Руло-Берже, CNRS, École Normale Supérieure, Лион

Неда Денева, Университет Бабеш-Бояй

Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“
Петя Климентова, Институт по философия и социология на БАН

Петя Славова, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Михаела Монова, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Прем Кумар Раджарам, Централноевропейски университет, Виена и Будапеща

Рая Апостолова, Институт по философия и социология на БАН

Рая Апостолова, Институт по философия и социология на БАН
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН

Тихомир Митев, катедра „Приложна и институционална социология“, Пловдивски университет

Цветелина Христова, Институт по култура и общество, Уестърн Сидни Юнивърсити
2021
Issue 1
Андрей Бунджулов, катедра „Икономическа социология“, Университет за национално и световно стопанство

Андрей Райчев, ББСС Галъп Интернешънъл
Кънчо Стойчев, ББСС Галъп Интернешънъл

Арто Артинян, Манхатън Колидж, Ню Йорк
Богдан Маринов, Университет „Сейнт Ендрюс“
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността

Дарин Тенев, катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“; катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет

Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността

Деян Кюранов, СУ „Св. Климент Охридски“

Едит Ханке, Баварска академия на науките

Йоханес Вайс, Университет на Касел

Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Мартина Минева, катедра „Философия“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Момчил Христов, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Огнян Касабов, катедра „Логика, етика и естетика“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Петър-Емил Митев, Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“
Растко Мочник, Университет Любляна

Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет

Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет

Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“

Таня Орбова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за критически теории на свръхмодерността

Таня Орбова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за критически теории на свръхмодерността

Тодор Христов, катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“
2020
Issue 2
Ариен Зигман, Университет Врай Амстердам; CDA Research Institute
Валентина Миленкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Диляна Керанова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Васил Киров, Институт по философия и социология на БАН
Багрян Маламин, Институт по философия и социология на БАН
Деница Шишкова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Дона Пикард, Институт по философия и социология на БАН
Елица Стоилова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ирине Цайнер Мраович, Загребски университет
Валентина Павлович Виноградац, Община Загреб
Романа Галич, Община Загреб
Мартин Иванов, Институт по философия и социология на БАН

Румяна Желева, Институт по философия и социология на БАН

Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Калоян Харалампиев, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Мартин Иванов, Институт по философия и социология на БАН
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН

Светлана Христова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Светломир Здравков, Институт по философия и социология на БАН

Хонгю Ю, Пекински университет за чуждестранни изследвания

2020
Issue 1
Александър Камю, Университет на Лозана
Доминик Венк, Университет на Лозана

Алексей Пампоров, Институт по философия и социология на БАН

Антоний Тодоров, департамент „Политически науки“, Нов български университет

Велислава Петрова, катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Габриела Йорданова, Институт по философия и социология на БАН
Васил Киров, Институт по философия и социология на БАН
Георги Петрунов, катедра „Икономическа социология“, Университет за национално и световно стопанство

Гергана Ненова, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Ивайло Дичев, катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Мартин Меспуле, Университет в Нант

Николай Неновски, Университет на Пикардия "Жул Верн“, Амиен
Цветелина Маринова, департамент „Икономика“, Нов български университет

Ния Нейкова, Институт по философия и социология на БАН

Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Татяна Коцева, Институт за изследване на населението и човека на БАН; Бургаски свободен университет
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН

Стефан Ем. Николов, Институт по философия и социология на БАН
Стефан Попов, департамент „Философия и социология, Нов български университет

Стоян Ставру, Институт по философия и социология на БАН