Affiliation of authors

2022
Issue 1

Андреа Валтер е професор по политически науки в Университета за приложни науки за полицията и публичната администрация в Северен Рейн-Вестфалия (HSPV NRW); Германия
Клаус Шуберт е професор по политически науки в Института за политически науки на университета в Мюнстер; Германия
Валентина Миленкова е професор; Ръководител на катедра "Социология" в Югозападния университет, Благоевград
Васил Киров е доцент в Института по философия и социология;България
Бранка Анджелкович е съосновател и програмен директор на Центъра за изследване на публичните политики; Белград
Таня Якоби е изпълнителен директор на Центъра за изследване на публичните политики - Белград
Маргарита Кошева учи магистратура по гражданско образование и философия в ПУ „Паисий Хилендарски“
Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Мария Мартинова е асистент в Института по философия и социология при Българската академия на науките
Веселина Качакова е главен асистент в Института по философия и социология на БАН, София
Светла Колева е професор в Института по философия и социология; в БАН; София; България
Владимир Иванович е асистент и докторант по социология в Загребския университет; Факултет по хуманитарни и социални науки
Бруно Шимац е асистент и докторант по социология в Загребския университет; Факултет по хуманитарни и социални науки
Тияна Трако Поляк е д-р; асистент в катедра "Социология"; Факултет по хуманитарни и социални науки; Загребски университет; Хърватия
Дарена Христозова е докторант по социология в катедра „Приложна и институционална социология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“
Елица Димитрова е mроф. и научен сътрудник в Института за изследване на населението и човека към БАН
Татяна Коцева е професор по социология в Българската академия на науките; Институт за изследване на населението и човека
Емилия Ченгелова е заместник-директор на Института по философия и социология – БАН
Кольо Коев е професор в Нов български университет, София, и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Лилия Димова е директор на Агенция за социални анализи (ASA); София
Мартин Димов е директор на екипа за наука за данни в Gem Seek Company
Мартин Константинов е бакалавър по Публична администрация от СУ „Св. Климент Охридски”
Мартин Хайденрайх - Център за европейски изследвания в социалните науки "Жан-Моне"
Михалис Христодулу е асистент в Университета Аристотел в Солун
Манос Спиридакис е професор по социална антропология в катедрата по социална и образователна политика в Университета на Пелопонес; Гърция
Йоргос Битимитрис е изследовател в Националния център за социални изследвания; Институт за социални изследвания (Атина; Гърция)
Панайотис Кустенис е научен сътрудник на Университета на Пелопонес
Мишел Виеровка е френски социолог; професор в Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; Париж
Николаос Нагопулос е професор в катедрата по социология в University of the Aegean; Гърция.
Георгиос Хацихристос е преподавател в катедра „Социална политика“ в Тракийския университет „Демокрит“; Гърция
Олга Богданов е следдипломна студентка в KU Leuven и Sciences Po с магистърска степен по напреднали изследвания по европейски политики и публична администрация
Пепка Бояджиева е професор в Института по философия и социология; Българска академия на науките; София
Петя Илиева-Тричкова е доцент в Института по философия и социология; Българска академия на науките; София
Рихард Мюнх е старши професор по социална теория и сравнителна макросоциология в университета Цепелин; Фридрихсхафен; член на Академията на науките Берлин-Бранденбург
Румяна Желева е старши научен сътрудник в секция "Стратификация"; Неравенства и мобилност в Института по философия и социология при БАН; София; България
Румяна Стоилова е професор в Института по философия и социология при БАН; София
Калоян Харалампиев е доцент в катедра Социология; при „Св. Климент Охридски” СУ; България
Сийка Ковачева, доцент в катедра „Приложна и институционална социология” на ПУ „Паисий Хилендарски”.