ТЕМА НА БРОЯ:

OБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: СЪВРЕМЕННИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Водещи на броя: Петя Славова, Тихомир Митев

СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ НА БАЛКАНИТЕ: СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
Проблеми на социологическите професии в България: условия за възможност и зависимост от изминатия път
Тихомир Митев
Модернизиране на държавата, изграждане на нацията: антропологията и неспокойното развитие на социалните науки в съвременна Гърция
Алики Ангелиду

ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАИ
Постсоциалистическото образование в огледалото на социалистическото минало: случаят на специалност Социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Петя Славова

Висшето образование като предприемачески експеримент: три портрета на специалност Социология в България (1990–2006)
Петя Славова, Тихомир Митев

СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ ЗА СОЦИОЛОГИЯТА: ОЦЕНКИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАГЛАСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Студентите по социология за образованието по социология (Резултати от емпирично изследване на студентските практики и нагласи)
Тодор Галев
Образование и работа: връзки, възможности и неравенства
Петя Илиева-Тричкова
Работата по време на следване: професионален проект или икономическа необходимост
Стоян Новаков

ХАОСЪТ КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД СОЦИОЛОГИЯТА
Социална система и хаос
Георги Фотев

ДЕБЮТИ
Парите като средство за комуникация. Символи върху парите и властово позициониране
Ивайло Йоргов

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ДАРИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ
Дар и култура на дарителство в сферата на образованието: контури на една изследователска програма
Пепка Бояджиева

Формиране на човешкия капитал през комунистическия период в България
Ралица Симеонова-Ганева

АВТОНОМИЯТА: РЕГУЛАЦИЯ И ГРАНИЦИ
Решения в края на живота: проблеми на т.нар. ‘предходна’ автономия и на грижата
Валентина Кънева

НАУЧЕН ЖИВОТ
Годишна конференция по проблемите на българското село (София, 5 юни 2012 г.)
105 години от рождението на Иван Хаджийски (Троян, 12–13 октомври 2012 г.)
Международна конференция „България 2020 в Европа 2020 – приносът на социалните науки“ (София, 25 октомври 2012 г.)
„Близки, но непознати: Балкански социологически перспективи“ (София, 5–10 ноември 2012 г.)
Зигмунт Бауман с почетен знак на Института за изследване на обществата и знанието

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ
Българският принос в предметното диференциране на социология на науката (Васил Проданов, Социология на философията)
Димитър Цацов
Европа като интелектуално предизвикателство (Георги Димитров, Европейски цивилизационен процес)
Вяра Ганчева
Социално-структурни изменения на неравенствата между половете (Румяна Стоилова, Пол и стратификация)
Валентина Златанова


НОВИ КНИГИ

 

МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ НАШЕТО СПИСАНИЕ В СЛЕДНИТЕ КНИЖАРНИЦИ:

СОФИЯ

СУ "Св. Климент Охридски", БАН (пл. Народно събрание №1), "Български книжици" (до Кристал, ул. Аксаков №10), НБУ (корпус 1, ет.2), книжарницата на бул. Цариградско шосе №89 (бл.112, вх.Г - до хотел Плиска), "АБВ-Писмена" (в НДК), "Нисим" (бул. Васил Левски №59), както и в редакцията на списанието (ул. Московска 13А, стая 116)

БЛАГОЕВГРАД - книжарница на ЮЗУ "Неофит Рилски"

В. ТЪРНОВО - книжарница на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ПЛОВДИВ - ПУ "Паисий Хилендарски", в катедри "Критическа и проложна социология" и "Проложна и институционална социология"

Може да закупите електронен вариант на цял брой или отделни статии (в PDF формат) от сайта www.ceeol.com - C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)

YOU CAN BUY FULL TEXT PDF ARTICLES AT: www.ceeol.com - C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.