тема на броя

СОЦИОАНАЛИЗА НА САМОНАСЛЕДЯВАНЕТО

Водещи на броя: Светлана Събева, Стойка Пенкова

СОЦИОАНАЛИЗАТА: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕДНА ГРАНИЧНА ДИСЦИПЛИНА

 

Четири основни понятия в социоанализата на Пиер Бурдийо

Прежалимите и непрежалимите животи: социоанализата в епохата на биовластта

Светлана Събева

 

ПСИХОАНАЛИЗА И САМОНАСЛЕДЯВАНЕ

 

Революция и време: контекст и психоаналитичен обрат в творчеството на Юлия Кръстева

Миглена Николчина

 

Биографичната машина, смъртта на биографиите и революционното самонаследяване

Андрей Бунджулов

 

Предсказания, нагони, биографии

Албена Стамболова

 

Закъсняло действие или последействие: към историята на едно психоаналитично понятие

Теодора Карамелска

 

ОТ ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ КЪМ СОЦИОАНАЛИЗА

 

Всекидневното измерване: върху един мотив у Хайдегер и Сакс

Кольо Коев

 

Проблемът за рефлексивността: границата между етнометодологията и социоанализата

Милена Ташева

 

Неравенството в праксеологическа перспектива: всекидневните му формулирания като емпирични данни

Стойка Пенкова

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКА ПСИХОПАТОЛОГИЯ И СОЦИОАНАЛИЗА

 

Психичното страдание и конститутивната крехкост на човешката личност

Интервю на Т. Петков и С. Събева с Джовани Стангелини

 

МЕТОДИ И ДАННИ В СОЦИОАНАЛИЗАТА

 

Модалности, модализации, модални преходи (наблюдения и хипотези)

Дарин Тенев

 

Логически форми на индукцията и данните на социоанализата

Мартина Минева

 

От Стангелини и Бурдийо към социоанализата на самонаследяването: за единната телесност като фундамент

Тодор Петков

 

СОЦИОАНАЛИТИЧНАТА ПРАКТИКА – АНАЛИЗ НА СЛУЧАИ

 

Социоанализа на отлагането (Случаят З.)

Десислав Георгиев

 

Самонаследяване в болестта

Деница Ненчева

 

Социоанализата и полето на помагащите професии (в контекста на институционалната система за заетост)

Диана Апостолова

 

Случаят Бекет. Самонаследяване и идентичност

Константин Кабуров, Таня Орбова

 

ЧУЖДОСТТА КАТО ПСИХОСОЦИАЛЕН РЕГИОН

 

Зимел, Фройд и светът на миризмите като предизвикателство пред социологията

Нина Николова

 

Работа върху чувствата: културната психология и чуждостта като психосоциален регион

Интервю на Светлана Събева с Юрген Щрауб

 

Дискурсът за врага в документите на Държавна сигурност: социоаналитични аспекти

Росица Любенова

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И (НЕ)ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

 

Национално кино и национален филмов пазар в епохата на глобализацията

Александър Донев

 

Нагласи на български студенти към опазване на културното наследство и склонност за ангажиране и дарения

Желю Владимиров

 

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕС

 

Демокрация и върховенство на правото в процеса на подготовка за членство в ЕС – случаят с България, Сърбия и Македония

Анна Плачкова

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Привлекателност на основни професии в здравеопазването

Емилия Ченгелова

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

Ксенофобията – стигматизиране на различните (за Д. Градев, Ал. Маринов, Ксенофобията – стигматизиране на различните)

Таня Неделчева

Спортът като биополитика? (за Б. Ангелова-Игова, Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста)

Илиян Шехада

 

Общност и общество по Вебер(за М. Вебер, Фигури на културата/Фигури на властта)

Таня Орбова

 

Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото (за Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото. Съст. А. Кьосев, Д. Колева)

Петя Кабакчиева

 

Социална травма и социална отговорност: междудисциплинарни прочити (за Р. Петров, Объркани в болката: социална травма и социална отговорност)

Татяна Коцева

 

По трансверсалите на съня. Към една феноменология на въображението (за Л. Бинсвангер, Р. Кун, А. Малдине, Сън и екзистенция, 2 том)

Паула Ангелова

 

НОВИ КНИГИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.