Социологически проблеми
Sociological Problems
Издател: Институтът по философия и социология при БАН
(бивш Институт за изследване на обществата и знанието)
Българската социологическа асоциация
Област(и): Социални науки
Периодичност: 2 броя годишно
Print ISSN: 0324-1572
Online ISSN: 2603-4131

Списанието е реферирано и индексирано от:
ProQuest/Sociological Abstracts (www.proquest.co.uk),
CEEOL (www.ceeol.com),
EBSCOhost databases(www.ebscohost.com)


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

Главен редактор: Кольо Коев (CV)

Зам. главен редактор: Кръстина Петкова (CV)

Отговорен секретар: Теодора Карамелска (CV)

Членове: Бруно Латур, Зджислав Краснодембски, Иван Чалъков, Йосип Растко Мочник, Йоханес Вайс, Лиляна Деянова, Мартин Канушев, Пепка Бояджиева, Рихард Мюнх, Румяна Стоилова, Светла Колева, Таня Неделчева, Татяна Коцева, Теодора Карамелска

 

Адрес:

1000 София, ул. "Московска" 13А (стаи 116 и 101)
Tel.: (+359) 887 334 593
Tel.: (+359) 886 102 837
Email: socprobl_eds@dir.bg
Website: http://www.sp-bg.eu

За 25 евро можете да закупите едногодишно течение на списанието в електронен вариант (PDF). Срещу сумата ще получите по мейл парола за достъп до статиите в сайта. Моля, изпратете запитване на редакционния мейл със заглавие АБОНАМЕНТ, като посочите своите имена и желаната година. Отделни статии можете да закупите в сайта на CEEOL.